Aanbod

Wanneer u (onbegrepen) lichamelijke klachten heeft, dan gaat u eerst naar uw huisarts. De huisarts schat samen met u in om wat voor soort (onbegrepen) lichamelijke klachten het gaat en hoe ernstig de klachten zijn. Op basis daarvan wordt gekeken welke behandeling het beste is voor u op dat moment. Is er sprake van lichte klachten dan zal in principe één of meerdere bezoeken aan uw huisarts volstaan. Bij matige klachten zal de fysiotherapeut/oefentherapeut en de POH GGZ bij de behandeling betrokken worden. Bij ernstige klachten kan het zijn dat ook de eerstelijns GZ-psycholoog mee gaat behandelen. Bij zeer ernstige klachten volgt vaak een doorverwijzing naar een gespecialiseerde instelling in de geestelijke gezondheidszorg.

Gesprekken met de POH-GGZ

De praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ) is in dienst van uw huisarts en ondersteunt de huisarts bij het begeleiden van mensen met psychische klachten. De POH-GGZ biedt een soort eerste hulp zoals de huisarts dat doet voor de lichamelijke klachten. De POH-GGZ is specifiek opgeleid voor dit werk en heeft een ruime werkervaring in zijn vakgebied. De huisarts kan u verwijzen naar de POH-GGZ voor een eerste gesprek. Na het eerste gesprek maakt u samen met de POH-GGZ afspraken over het doel van de gesprekken en het aantal gesprekken. Meestal vindt er na 3 gesprekken een eerste evaluatie plaats zodat er goed gekeken kan worden of de geboden hulp bij u aansluit.

Behandeling door een psycholoog

Als uw klachten wat ernstiger zijn en of onvoldoende verminderen, dan bekijkt u samen met uw huisarts en/of POH-GGZ wat de volgende stap zou kunnen zijn. Soms is het beter om samen met een psycholoog eens wat uitgebreider te kijken naar de gevolgen van de onbegrepen lichamelijke klachten om op die manier meer grip te krijgen op uw onbegrepen lichamelijke klachten door middel van therapie. Vormen van psychologische hulp die goed werken zijn cognitieve gedragstherapie (CGT) en Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Bij cognitieve gedragstherapie leert u hoe u met uw gedachten uw gedrag en uw gevoel kunt beïnvloeden. Het doel is met name om weer meer controle te ervaren over uw eigen leven. Bij ACT wordt gekeken naar het meer accepteren dat de klachten er zijn. Dat geeft vaak al een stuk rust.

Fysiotherapie/ Oefentherapie Cesar

Als blijkt dat bij uw klachten een verstoorde balans tussen in- en ontspanning een rol speelt, is het mogelijk om naar de fysiotherapeut/oefentherapeut Cesar te gaan. Zij kunnen u helpen inzicht te geven hoe u weer grip kan krijgen op uw lichaam. Dit kan door middel van bewustwording van het huidige belastingspatroon, ademhalings- en/of ontspanningsoefeningen, het herstellen van de balans tussen belasting en belastbaarheid door middel van verbetering van conditie en spierkracht.