Vragenlijsten

Als u met psychische klachten bij uw huisarts komt, zal deze u verzoeken om een vragenlijst in te vullen. Om een goed beeld te krijgen van uw algeheel psychisch welbevinden zal dit vaak een zogenaamde 4DKL zijn. 4DKL staat voor 4 dimensionale klachten lijst. De huisarts of POH-GGZ kan dan samen met u bekijken welke van de psychische klachten er op de voorgrond staan.

Uw huisarts of praktijkondersteuner ggz stuurt u via een email, de link naar deze vragenlijst.

Binnen het programma Onbegrepen Lichamelijke Klachten, zal u gevraagd worden een 4 DKL na 6 weken nog eens te herhalen. We krijgen dan een goed beeld hoe het met u gaat en in hoeverre uw klachten afnemen. Als de klachten afnemen gaan we door met de behandeling zoals we die met u hebben afgesproken. Als de klachten hetzelfde blijven of toenemen kan dit reden zijn om uit te zoeken hoe dit komt en of het eventueel beter is de behandeling bij te stellen.